06-54753143
mail@maakplaats.info
Maak Plaats! adviseert over
en biedt concrete hulp bij
het ordenen en structureren
van woon- en werkruimtes.
Maak Plaats! ondersteunt in
projectmanagement
en
loopbaanbegeleiding.
Maak Plaats!
uw coach voor
persoonlijke effectiviteit.